hlavnýbaner

AKO PROJEKT ZAČAL

stop igelitkám
V roku 2009 sme išli navštíviť kamaráta do španielskej Andalúzie, kde pracoval ako kuchár v reštauračnom komplexe. Hneď prvý deň sme pri nákupe v predajni potravín zistili, že máme problém. Nikde neboli tenké tašky, známe ako igelitky. V ten deň nás informovali, že igelitky sú neoficiálne v nemilosti, pretože ich ľudia zneužívali na odpad a následne neseparovali. Postupne takisto zisťujeme ako funguje systém tam, na rozdiel od toho nášho.

Druhú lekciu sme dostali po dvoch dňoch počas večernej návštevy mesta, kde prebiehala veľká medzinárodná kultúrno-spoločenská akcia. Mesto zaplnili ľudia z celého sveta. Všetci konzumovali, kupovali darčeky či zabávali sa.Čo nás okamžite udivilo bola čistota a následne prišla ďalšia lekcia.

AKO CHCEME PROJEKT REALIZOVAŤ

skládka
Chceme podporiť úsilie mladých aktivistov na vytvorenie tlaku na odbúranie igelitových tašiek, PET obalov a sáčkov. Myšlienkou, pointou a obsahom projektu je znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládku a následná eliminácia negatívnych vplyvov na znečistenie vody, pôdy či ovzdušia.
  • RECYKLING: až 30% produkovaných tenkých plastových tašiek a odpadov je možné ďalej využiť = zhodnotiť,
  • znižujeme náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu aj ochrane ozónovej vrstvy.

PREČO NÁS TO BAVÍ

klietka
Chceme ukázať, že aj bez podpory štátu nadšenci ako my dokážu vytvoriť atmosféru, ktorá sa odzrkadlí v správaní nás všetkých voči okoliu.
Prínosom informačno-prezentačnej kampane i spoločenského tlaku je, že tenké plastové tašky sú nevhodné a recyklovateľné produkty sú v záujme udržania rovnováhy ekologických systémov.

Známa medzinárodná aktivistka na jednej prednáške zožala veľký potlesk .Ukázala krásnu dekoračnú klietku pre vtáčika . Navrhla návštevníkom , aby si také zadovážili.
Odôvodnila to jednoducho . Ak sa budeme chovať k prírode tak , ako doteraz , v blízkej budúcnosti sa definitívne niektoré druhy vtákov stratia .
PRISPEJTE A VYBERTE SI ODMENU

Každý, kto nás podporí dostane následne 3 veľké nákupné Dizajnové tašky (materiál PP tkaný – RECYKLING), ktoré je možné použiť na transport veľkých osobných vecí. Sú dostatočne veľké a pevné. Materiál - PP tkaný používajú všetky svetové obchodné spoločnosti. Výhodou je ich mnohonásobná recyklovateľnosť.
Každý kdo nás podporí sumou 8,20€ dostane 3 velké Designové nákupní tašky.
  ODMĚNA č.1
tašky
Každý kdo nás podporí sumou 27€ dostane veľkú zámockú Dizajnovú klietku pre vtáčika.
ODMENA č.2
klietka