AKO PROJEKT ZAČAL
stop igelitkám
V roku 2009 sme išli navštíviť kamaráta do španielskej Andalúzie, kde pracoval ako kuchár v reštauračnom komplexe. Hneď prvý deň sme pri nákupe v predajni potravín zistili, že máme problém. Nikde neboli tenké tašky, známe ako igelitky. V ten deň nás informovali, že igelitky sú neoficiálne v nemilosti, pretože ich ľudia zneužívali na odpad a následne neseparovali. Postupne takisto zisťujeme ako funguje systém tam, na rozdiel od toho nášho.

Druhú lekciu sme dostali po dvoch dňoch počas večernej návštevy mesta, kde prebiehala veľká medzinárodná kultúrno-spoločenská akcia. Mesto zaplnili ľudia z celého sveta. Všetci konzumovali, kupovali darčeky či zabávali sa.Čo nás okamžite udivilo bola čistota a následne prišla ďalšia lekcia.

Po vypití nápoja sme v meste nemali kam odhodiť obal od energetického nápoja. Hľadali sme Box - separovaný odpad. Vtedy mi to napadlo. Všetko je spôsobené výchovou i samotnou propagáciou.
Na známom mestskom festivale nás v roku 2013 oslovili aktivisti z medzinárodného hnutia mládeže, kde prezentovali návštevníkom stanovisko Stop igelitkám a tenkým plast. sáčkom. Veľký ohlas malo memorandum pre mladých aktivistov, ktoré zaslal Chad Pregracke. Tento chlapec vzbudil v minulosti veľký záujem ľudí o likvidáciu voľného odpadu . Na základe článku v magazíne SMITHSONIAN sa k nemu pridalo niekoľko tisíc aktivistov a dobrovoľníkov .