AKO CHCEME PROJEKT REALIZOVAŤ
smetisko
Chceme podporiť úsilie mladých aktivistov na vytvorenie tlaku na odbúranie igelitových tašiek, PET obalov a sáčkov. Myšlienkou, pointou a obsahom projektu je znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládku a následná eliminácia negatívnych vplyvov na znečistenie vody, pôdy či ovzdušia.
  • RECYKLING: až 30% produkovaných tenkých plastových tašiek a odpadov je možné ďalej využiť = zhodnotiť,
  • znižujeme náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu aj ochrane ozónovej vrstvy.
Naši aktivisti, ktorých zapojíme do kampane ukážu aktérom dosah tenkých plast. tašiek a sáčkov priamo na tabletoch. Každý, kto nás podporí dostane následne 3 veľké nákupné Dizajnové tašky (materiál PP tkaný – RECYKLING), ktoré je možné použiť na transport veľkých osobných vecí. Sú dostatočne veľké a pevné. Materiál - PP tkaný požívajú všetky svetové obchodné spoločnosti. Výhodou je ich mnohonásobná recyklovateľnosť.