JAK CHCEME PROJEKT REALIZOVAT
smetisko
Chceme podpořit úsilí mladých aktivistů k vytvoření tlaku na odbourání igelitových tašek, PET obalů a sáčků. Myšlenkou, pointou a obsahem projektu je snižování množství odpadu odváženého na skládku a následná eliminace negativních vlivů na znečištění vody, půdy či ovzduší.
  • RECYKLACE: až 30 % vyrobených slabých plastových tašek a odpadů je možné dále využít = zhodnotit.
  • Snižujeme náklady na odvoz a uložení netříděného odpadu na skládku.
  • Přispíváme k čistšímu životnímu prostředí i ochraně ozónové vrstvy.
Naši aktivisté, jež do kampaně zapojíme, budou aktérům ukazovat dopad slabých plastových tašek a sáčků přímo na tabletech. Každý, kdo nás podpoří, dostane následně 3 velké nákupní designové tašky (materiál tkaný PP – RECYKLACE), které je možné použít k přenášení velkých osobních věcí. Jsou dostatečně objemné a pevné. Materiál tkaný PP používají všechny světové obchodní společnosti. Výhodou je jejich mnohonásobná recyklovatelnost.