hlavný baner

AKO PROJEKT ZAČAL

stop igelitkám
V roce 2009 jsme jeli navštívit kamaráda do španělské Andalusie, kde pracoval jako kuchař v restauračním komplexu. Hned první den jsme při nákupu v prodejně potravin zjistili, že máme problém. Nikde neměli slabé tašky, kterým říkáme igelitky. Toho dne nás informovali, že igelitky jsou neoficiálně v nemilosti, protože je lidé zneužívali na odpad a tudíž je netřídili. Postupně jsme zjišťovali, jak tamní systém funguje, na rozdíl od toho našeho.

Druhou lekci jsme dostali o dva dny později během večerní návštěvy města, kde probíhala velká mezinárodní kulturně-společenská akce. Město zaplnili lidé z celého světa. Všichni jedli, kupovali dárky a bavili se. Co nás okamžitě udivilo, byla čistota – a následně přišla další lekce.

JAK CHCEME PROJEKT REALIZOVAT

skládka
Chceme podpořit úsilí mladých aktivistů k vytvoření tlaku na odbourání igelitových tašek, PET obalů a sáčků. Myšlenkou, pointou a obsahem projektu je snižování množství odpadu odváženého na skládku a následná eliminace negativních vlivů na znečištění vody, půdy či ovzduší.
  • RECYKLACE: až 30 % vyrobených slabých plastových tašek a odpadů je možné dále využít = zhodnotit.
  • Snižujeme náklady na odvoz a uložení netříděného odpadu na skládku.
  • Přispíváme k čistšímu životnímu prostředí i ochraně ozónové vrstvy.

PROČ NÁS TO BAVÍ

klietka
Chceme ukázat, že i bez podpory státu dokážou nadšenci jako my vytvořit atmosféru, která se odrazí v chování nás všech vůči okolí.
Přínosem informačně-prezentační kampaně i společenského tlaku je myšlenka, že slabé plastové tašky jsou nevhodné a recyklovatelné produkty jsou v zájmu udržení rovnováhy ekologických systémů.

Známá mezinárodní aktivistka na jedné přednášce sklidila velký potlesk. Ukázala krásnou, dekorativní ptačí klícku. Navrhla návštěvníkům, aby si takovou také pořídili.
Zdůvodnila to jednoduše. Budeme-li se chovat k přírodě tak jako dosud, v blízké budoucnosti některé druhy ptáků definitivně vymizí.
PŘISPĚJTE A VYBERTE SI ODMĚNU

Každý, kdo nás podpoří dostane následně 3 velké nákupní Designové tašky (materiál PP tkaný - RECYKLING), které je možné použít na transport velkých osobních věcí. Jsou dostatečně velké a pevné. Materiál - PP tkaný používají všechny světové obchodní společnosti. Výhodou je jejich mnohonásobná recyklovatelnost.
Každý kdo nás podpoří částkou 8,20€/221CZK dostane 3 velké Designové nákupní tašky.
  ODMĚNA č.1
tašky
Každý kdo nás podpoří částkou 27€/729CZK dostane velkou zámeckou Designovou klec pro ptáčka.
ODMĚNA č.2
klietka