KONTAKTUJTE NÁS

Aktivisti Eco Box
em.sky12@gmail.com


Bajzova 4
82108 Bratislava
Peter Luščik 0902324945


Najlepší spôsob ako nás kontaktovať
je odoslaním vyplneného kontaktného
formulára.
Meno:

Priezvisko:

Email:

Predmet:

Text:NAŠI PARTNERI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetovej stránky www. EcoBox24.cz, spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje
Všetky údaje našich podporovateľov / zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri podpore / nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a www.EcoBox24.cz ich nebude ďalej spracovávať.