AKO PROJEKT ZAČAL

V roku 2009 sme išli navštíviť kamaráta do španielskej Andalúzie, kde pracoval ako kuchár v reštauračnom komplexe. Hneď prvý deň sme pri nákupe v predajni potravín zistili, že máme problém. Nikde neboli tenké tašky, známe ako igelitky. V ten deň nás informovali, že igelitky sú neoficiálne v nemilosti, pretože ich ľudia zneužívali na odpad a následne neseparovali. Postupne takisto zisťujeme ako funguje systém tam, na rozdiel od toho nášho.

Druhú lekciu sme dostali po dvoch dňoch počas večernej návštevy mesta, kde prebiehala veľká medzinárodná kultúrno-spoločenská akcia. Mesto zaplnili ľudia z celého sveta. Všetci konzumovali, kupovali darčeky či zabávali sa.Čo nás okamžite udivilo bola čistota a následne prišla ďalšia lekcia.

Po vypití nápoja sme v meste nemali kam odhodiť obal od energetického nápoja. Hľadali sme Box - separovaný odpad. Vtedy mi to napadlo. Všetko je spôsobené výchovou i samotnou propagáciou.
Na známom mestskom festivale nás v roku 2013 oslovili aktivisti z medzinárodného hnutia mládeže, kde prezentovali návštevníkom stanovisko Stop igelitkám a tenkým plast. sáčkom. Veľký ohlas malo memorandum pre mladých aktivistov, ktoré zaslal Chad Pregracke. Tento chlapec vzbudil v minulosti veľký záujem ľudí o likvidáciu voľného odpadu . Na základe článku v magazíne SMITHSONIAN sa k nemu pridalo niekoľko tisíc aktivistov a dobrovoľníkov .

AKO CHCEME PROJEKT REALIZOVAŤ

Chceme podporiť úsilie mladých aktivistov na vytvorenie tlaku na odbúranie igelitových tašiek, PET obalov a sáčkov. Myšlienkou, pointou a obsahom projektu je znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládku a následná eliminácia negatívnych vplyvov na znečistenie vody, pôdy či ovzdušia.
  • RECYKLING: až 30% produkovaných tenkých plastových tašiek a odpadov je možné ďalej využiť = zhodnotiť,
  • znižujeme náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu aj ochrane ozónovej vrstvy.
Naši aktivisti, ktorých zapojíme do kampane ukážu aktérom dosah tenkých plast. tašiek a sáčkov priamo na tabletoch. Každý, kto nás podporí dostane následne 3 veľké nákupné Dizajnové tašky (materiál PP tkaný – RECYKLING), ktoré je možné použiť na transport veľkých osobných vecí. Sú dostatočne veľké a pevné. Materiál - PP tkaný požívajú všetky svetové obchodné spoločnosti. Výhodou je ich mnohonásobná recyklovateľnosť.

PREČO NÁS TO BAVÍ

Chceme ukázať, že aj bez podpory štátu nadšenci ako my dokážu vytvoriť atmosféru, ktorá sa odzrkadlí v správaní nás všetkých voči okoliu.
Prínosom informačno-prezentačnej kampane i spoločenského tlaku je, že tenké plastové tašky sú nevhodné a recyklovateľné produkty sú v záujme udržania rovnováhy ekologických systémov.

Známa medzinárodná aktivistka na jednej prednáške zožala veľký potlesk .Ukázala krásnu dekoračnú klietku pre vtáčika . Navrhla návštevníkom , aby si také zadovážili.
Odôvodnila to jednoducho . Ak sa budeme chovať k prírode tak , ako doteraz , v blízkej budúcnosti sa definitívne niektoré druhy vtákov stratia .