AKO PROJEKT ZAČAL

V roce 2009 jsme jeli navštívit kamaráda do španělské Andalusie, kde pracoval jako kuchař v restauračním komplexu. Hned první den jsme při nákupu v prodejně potravin zjistili, že máme problém. Nikde neměli slabé tašky, kterým říkáme igelitky. Toho dne nás informovali, že igelitky jsou neoficiálně v nemilosti, protože je lidé zneužívali na odpad a tudíž je netřídili. Postupně jsme zjišťovali, jak tamní systém funguje, na rozdíl od toho našeho.

Druhou lekci jsme dostali o dva dny později během večerní návštěvy města, kde probíhala velká mezinárodní kulturně-společenská akce. Město zaplnili lidé z celého světa. Všichni jedli, kupovali dárky a bavili se. Co nás okamžitě udivilo, byla čistota – a následně přišla další lekce.

Po dopití energetického nápoje jsme ve městě neměli kam vyhodit jeho obal. Hledali jsme popelnice na tříděný odpad. V tu chvíli mě to napadlo. Všechno je dáno výchovou i samotnou propagací.
Na známém městském festivalu nás v roce 2013 oslovili aktivisté z mezinárodního hnutí mládeže, kteří návštěvníkům prezentovali myšlenku Stop igelitkám a slabým igelitovým sáčkům. Velký ohlas mělo memorandum pro mladé aktivisty, které zaslal Chad Pregracke. Tenhle kluk vzbudil v minulosti v lidech velký zájem o likvidaci volného odpadu. Na základě článku v časopise SMITHSONIAN se k němu přidalo několik tisíc aktivistů a dobrovolníků.

JAK CHCEME PROJEKT REALIZOVAT

Chceme podpořit úsilí mladých aktivistů k vytvoření tlaku na odbourání igelitových tašek, PET obalů a sáčků. Myšlenkou, pointou a obsahem projektu je snižování množství odpadu odváženého na skládku a následná eliminace negativních vlivů na znečištění vody, půdy či ovzduší.
  • RECYKLACE: až 30 % vyrobených slabých plastových tašek a odpadů je možné dále využít = zhodnotit.
  • Snižujeme náklady na odvoz a uložení netříděného odpadu na skládku.
  • Přispíváme k čistšímu životnímu prostředí i ochraně ozónové vrstvy.
Naši aktivisté, jež do kampaně zapojíme, budou aktérům ukazovat dopad slabých plastových tašek a sáčků přímo na tabletech. Každý, kdo nás podpoří, dostane následně 3 velké nákupní designové tašky (materiál tkaný PP – RECYKLACE), které je možné použít k přenášení velkých osobních věcí. Jsou dostatečně objemné a pevné. Materiál tkaný PP používají všechny světové obchodní společnosti. Výhodou je jejich mnohonásobná recyklovatelnost.

PROČ NÁS TO BAVÍ

Chceme ukázat, že i bez podpory státu dokážou nadšenci jako my vytvořit atmosféru, která se odrazí v chování nás všech vůči okolí.
Přínosem informačně-prezentační kampaně i společenského tlaku je myšlenka, že slabé plastové tašky jsou nevhodné a recyklovatelné produkty jsou v zájmu udržení rovnováhy ekologických systémů.

Známá mezinárodní aktivistka na jedné přednášce sklidila velký potlesk. Ukázala krásnou, dekorativní ptačí klícku. Navrhla návštěvníkům, aby si takovou také pořídili.
Zdůvodnila to jednoduše. Budeme-li se chovat k přírodě tak jako dosud, v blízké budoucnosti některé druhy ptáků definitivně vymizí.